Nhà sản xuất  AutoArt
 Mã hàng  AA00015
 Loại  Die Cast
 Tỷ lệ  1 / 18
 Kích thước  23.80 x 10.80 x 6.80 (cm)
 Nhãn hiệu  Aston Marti


Nguồn: Tzone

Advertisements